Trainingszeiten

Anfänger und Fortgeschrittene:
Freitags, 17.30- 19 Uhr, Bikepark, Lampennest

Kontakt: Jutta Meyer

                 Telefon: 0179 7382986

                 E-Mail: jutta.meyer@rsf-phoenix.de

Fortgeschrittene:
Ausdauertraining U11/13/15, Dienstags, 17 Uhr im Lampennest

Kontakt: Nils Meyer : 01515 0905978

 
Wurzelzwerge, ab 3 Jahren:
Freitags, 17-18 Uhr, Bikepark, Lampennest

Kontakt: Jutta Meyer

Telefon: 0179 7382986

E-Mail: jutta.meyer@rsf-phoenix.de